Hisabati Darasa La Tatu
HISABATI DARASA LA TATU MADA ZOTE NA Q & A
Last updated: April 4, 2024
What i will learn?

Baada ya kumaliza Hisabati Darasa la Tatu, mwanafunzi anaweza kutarajia kupata matokeo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na yafuatayo:

 1. Ustadi wa Hesabu:

  • Mwanafunzi atakuwa ameendeleza ustadi wake katika hesabu za msingi kama vile kuongeza, kutoa, kuzidisha, na kugawanya nambari.
 2. Uwezo wa Kufikiri Kimantiki:

  • Mwanafunzi atakuwa ameendeleza uwezo wake wa kufikiri kimantiki na kutatua matatizo kwa kutumia mbinu mbalimbali za kufikiri.
 3. Majiaminifu katika Kutumia Tarakilishi:

  • Kupitia matumizi ya tarakilishi kwa mazoezi ya hisabati, mwanafunzi atakuwa na uwezo wa kujiamini katika kutumia teknolojia kufanya hesabu na kutatua maswala.
 4. Uwezo wa Kupima na Kupanga:

  • Mwanafunzi atakuwa na uwezo wa kutumia vifaa kama vile mizani na rula kwa kupima vitu tofauti na kupanga vitu kwa mujibu wa ukubwa na muundo.
 5. Kuendeleza Hamu ya Kujifunza:

  • Kupitia uzoefu mzuri wa kujifunza, mwanafunzi atakuwa ameendeleza hamu yake ya kujifunza na kuboresha ustadi wake wa hisabati.
 6. Kujiamini katika Masomo:

  • Mafanikio katika Hisabati Darasa la Tatu yataleta kujiamini kwa mwanafunzi katika masomo ya hisabati na katika masomo mengine pia.

Kwa kupata matokeo haya, mwanafunzi atakuwa ameandaliwa vyema kwa mafunzo ya kielimu zaidi na atakuwa na msingi imara wa hisabati unaoweza kumwezesha kufaulu katika masomo yake ya baadaye.

Requirements

Kwa mwanafunzi kufuzu kusoma Hisabati Darasa la Tatu, kuna mahitaji fulani ambayo wanapaswa kuyakidhi. Hapa kuna orodha ya mahitaji hayo:

 1. Kumaliza Darasa la Pili:

  • Mwanafunzi anapaswa kuwa amemaliza Darasa la Pili na kufaulu kwa mafanikio ili kusonga mbele kwenye Darasa la Tatu.
 2. Uwezo wa Kusoma na Kuelewa:

  • Mwanafunzi anapaswa kuwa na uwezo wa kusoma na kuelewa maandishi rahisi yanayohusiana na hisabati, kama vile maagizo ya kazi na maswala ya hisabati.
 3. Uwezo wa Hesabu za Msingi:

  • Mwanafunzi anapaswa kuwa na uwezo wa kufanya hesabu za msingi, kama vile kuongeza, kutoa, kuzidisha, na kugawanya nambari.
 4. Makini na Maelekezo:

  • Mwanafunzi anapaswa kuwa makini na maelekezo ya mwalimu na uwezo wa kufuata maelekezo kwa usahihi katika kutatua maswala ya hisabati.
 5. Hamu ya Kujifunza:

  • Mwanafunzi anapaswa kuwa na hamu ya kujifunza na kuboresha ustadi wake wa hisabati, na kuwa tayari kushiriki katika masomo na shughuli za darasani.
 6. Uwajibikaji:

  • Mwanafunzi anapaswa kuwa mwajibikaji kuhusu masomo yake na kuonyesha bidii katika kufanya kazi za nyumbani na kushiriki katika masomo.

Kwa kufikia mahitaji haya, mwanafunzi anaonyesha kuwa ana msingi wa kutosha wa hisabati na uwezo wa kufaulu na kustawi katika Hisabati Darasa la Tatu.

Description

Hisabati Darasa la Tatu ni sehemu muhimu ya mtaala wa shule za msingi nchini Tanzania. Katika darasa hili, wanafunzi huanza kujifunza mbinu na kanuni za msingi za hisabati, ambayo ni msingi muhimu kwa maendeleo yao ya kielimu. Hapa kuna maelezo kuhusu Hisabati Darasa la Tatu:

Maudhui Muhimu:

 1. Hesabu: Wanafunzi hujifunza hesabu za msingi kama vile kuhesabu hadi nambari kubwa, kufanya shughuli za kuongeza, kutoa, kuzidisha na kugawanya.

 2. Mipangilio na Pima: Wanafunzi huanza kuelewa mbinu za kutumia mizani na rula kwa kupima vitu tofauti na kujifunza mbinu za kupanga vitu kwa ukubwa na muundo.

 3. Mchoro na Ufafanuzi: Mchoro wa maumbo rahisi na ufahamu wa dhana za kijiometria kama vile upande, pembe na eneo.

 4. Muda na Kalenda: Wanafunzi hujifunza kuhusu muda na kalenda, kama vile kusoma saa, kutambua siku za wiki, miezi, na miaka.

 5. Tarakilishi na Maswala ya Kiakili: Wanafunzi huanza kutumia tarakilishi kwa mazoezi ya hisabati na kukuza uwezo wao wa kufikiri kimantiki na kutatua matatizo.

Kupitia Hisabati Darasa la Tatu, wanafunzi hupata msingi imara wa hisabati, ambao utawasaidia katika masomo yao ya baadaye na maisha yao kwa ujumla. Wanafunzi huhamasishwa kufanya mazoezi, kushirikiana na wenzao, na kufurahia kugundua uwezo wao wa kuhesabu na kufikiri kimantiki.