Hisabati Darasa La Nne
HISABATI DARASA LA NNE MADA ZOTE NA Q & A
Last updated: July 15, 2024
What i will learn?

Baada ya kumaliza Hisabati Darasa la Nne, mwanafunzi anaweza kutarajia kupata matokeo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na yafuatayo:

 1. Ustadi wa Hesabu:

  • Mwanafunzi atakuwa ameendeleza ustadi wake katika hesabu za msingi kama vile kuongeza, kutoa, kuzidisha, na kugawanya nambari, pamoja na kutatua maswala ya hisabati kwa ufasaha.
 2. Uwezo wa Kufikiri Kimantiki:

  • Mwanafunzi atakuwa ameendeleza uwezo wake wa kufikiri kimantiki na kutatua matatizo ya kimsingi kwa kutumia mbinu za hisabati.
 3. Kujiamini katika Hisabati:

  • Mafanikio katika Hisabati Darasa la Nne yatawezesha mwanafunzi kuwa na kujiamini zaidi katika uwezo wake wa hisabati na kufurahia kufanya mazoezi ya hisabati.
 4. Uwezo wa Ulinganifu:

  • Mwanafunzi atakuwa ameendeleza uwezo wake wa kulinganisha na kusawazisha vitu mbalimbali kulingana na ukubwa, uzito, au thamani.
 5. Uelewa wa Dhana za Pembe na Vipimo:

  • Wanafunzi watapata uelewa wa dhana za pembe na vipimo, pamoja na kuwa na uwezo wa kutambua na kutumia pembe na vipimo katika muktadha wa kawaida.
 6. Kuongezeka kwa Hamu ya Kujifunza:

  • Kupitia mafanikio na uzoefu mzuri wa kujifunza, wanafunzi watapata hamu zaidi ya kujifunza na kuboresha ustadi wao wa hisabati.

Kupata matokeo haya kutawawezesha wanafunzi kuwa na msingi imara wa hisabati unaowawezesha kuelewa dhana za kimsingi za hisabati na kuzitumia katika maisha yao ya kila siku na masomo yao ya baadaye.

Requirements

Kwa mwanafunzi kufuzu kusoma Hisabati Darasa la Nne, kuna mahitaji fulani ambayo wanapaswa kuyakidhi. Hapa kuna orodha ya mahitaji hayo:

 1. Kumaliza Darasa la Tatu:

  • Mwanafunzi anapaswa kuwa amemaliza Darasa la Tatu na kufaulu kwa mafanikio ili kusonga mbele kwenye Darasa la Nne.
 2. Uwezo wa Msingi wa Hisabati:

  • Mwanafunzi anapaswa kuwa na uwezo wa kufanya hesabu za msingi kama vile kuongeza, kutoa, kuzidisha, na kugawanya nambari.
 3. Kusoma na Kuelewa Maelekezo:

  • Mwanafunzi anapaswa kuwa na uwezo wa kusoma na kuelewa maelekezo yanayohusiana na masomo ya hisabati, ikiwa ni pamoja na mazoezi na maswala ya masomo.
 4. Umakini na Ufuatiliaji:

  • Mwanafunzi anapaswa kuwa makini na maelezo ya mwalimu na uwezo wa kufuata maelekezo kwa usahihi katika kutatua maswala ya hisabati.
 5. Hamu ya Kujifunza:

  • Mwanafunzi anapaswa kuwa na hamu ya kujifunza na kuboresha ustadi wake wa hisabati, na kuwa tayari kushiriki katika masomo na shughuli za darasani.
 6. Uwajibikaji:

  • Mwanafunzi anapaswa kuwa mwajibikaji kuhusu masomo yake na kuonyesha bidii katika kufanya kazi za nyumbani na kushiriki katika masomo.

Kwa kufikia mahitaji haya, mwanafunzi anaonyesha kuwa ana msingi wa kutosha wa hisabati na uwezo wa kufaulu na kustawi katika Hisabati Darasa la Nne.

Description

Hisabati Darasa la Nne ni hatua muhimu katika mafunzo ya hisabati kwa wanafunzi wa shule za msingi nchini Tanzania. Hapa kuna maelezo kuhusu Hisabati Darasa la Nne:

Maudhui Muhimu:

 1. Hesabu za Kimsingi:

  • Wanafunzi wanaendelea kujifunza na kukuza ustadi wao katika hesabu za msingi kama vile kuongeza, kutoa, kuzidisha, na kugawanya nambari.
 2. Hesabu za Kiwango cha Juu:

  • Wanafunzi wanajifunza kuendeleza ustadi wao katika hesabu za kiwango cha juu zaidi, kama vile kuhesabu hadi nambari kubwa, kutatua maswala ya kugawanya kwa kutumia mabaki, na kuhesabu kwa kurekebisha.
 3. Mipangilio na Ulinganifu:

  • Wanafunzi wanajifunza kuhusu mipangilio na ulinganifu kwa kulinganisha na kusawazisha vitu mbalimbali kulingana na ukubwa, uzito, au thamani.
 4. Muda na Upeo wa Wiani:

  • Wanafunzi wanajifunza kuhusu muda, kama vile kutambua saa za digitali na za kawaida, na pia wanajifunza dhana ya upeo wa wiani.
 5. Pembe na Mipimo:

  • Wanafunzi wanaanza kuelewa dhana za pembe na vipimo, na wanajifunza kuhusu maumbo na mchoro wa pembe tofauti.
 6. Maswala ya Kubuni na Ushahidi wa Kubuni:

  • Wanafunzi wanajifunza kufikiri kwa ubunifu na kuzitumia mbinu za hisabati kutatua maswala ya ubunifu na kuwasilisha ushahidi wa matokeo yao.

Hisabati Darasa la Nne inalenga kuwajengea wanafunzi msingi imara wa hisabati unaowawezesha kuelewa dhana za kimsingi za hisabati na kuzitumia katika mazingira mbalimbali. Kupitia mazoezi, michezo, na maswala ya ubunifu, wanafunzi wanakuza ujuzi wao wa hisabati na kuendeleza uwezo wao wa kufikiri kwa kina na kimantiki.