Sayansi Darasa La Tatu
SAYANSI DARASA LA TATU MADA ZOTE NA Q & A
Last updated: April 10, 2024
What i will learn?

Kwa wanafunzi kufaulu na kustahili kusoma Sayansi katika Darasa la Tatu, wanapaswa kutimiza mahitaji yafuatayo:

 1. Uwezo wa Kusoma na Kuelewa: Wanafunzi wanahitaji kuwa na uwezo wa kusoma vifaa vya kujifunzia vya kiwango cha darasa la tatu na kuelewa maelezo ya kisayansi yaliyotolewa.

 2. Uwajibikaji na Kujituma: Wanafunzi wanapaswa kuwa na uwajibikaji katika kufanya kazi za shule, kufanya majaribio, na kufanya kazi za nyumbani kwa wakati.

 3. Uwezo wa Uchunguzi: Wanafunzi wanahitaji kuwa na uwezo wa kufanya uchunguzi wa kisayansi, kufanya majaribio, na kuchambua matokeo kwa usahihi.

 4. Ushirikiano na Wenzao: Wanafunzi wanapaswa kuwa na uwezo wa kufanya kazi kwa ushirikiano na wenzao katika kufanya majaribio ya kisayansi na kusaidiana katika kuelewa dhana za kisayansi.

 5. Hamasa na Nia ya Kujifunza: Wanafunzi wanahitaji kuwa na hamasa na nia ya kujifunza kuhusu masuala ya kisayansi, kutaka kuelewa ulimwengu wa asili, na kutaka kuchangia katika maendeleo ya sayansi.

Kwa kuzingatia mahitaji haya, wanafunzi watakuwa tayari kushiriki katika masomo ya Sayansi Darasa la Tatu na kufaidika kutokana na mafunzo yanayotolewa.

 
Requirements

Baada ya kumaliza masomo ya Sayansi katika Darasa la Tatu, wanafunzi wanaweza kutarajia kupata matokeo yafuatayo:

 1. Ufahamu wa Msingi wa Kisayansi: Wanafunzi watapata ufahamu wa dhana za msingi za kisayansi na jinsi zinavyohusiana na maisha yao.

 2. Uwezo wa Uchunguzi: Wanafunzi watapata stadi za kufanya uchunguzi mdogo na majaribio rahisi ili kuelewa dhana za kisayansi.

 3. Ujuzi wa Kutunza Mazingira: Wanafunzi watapata ufahamu wa umuhimu wa kutunza mazingira na jinsi wanavyoweza kuchangia katika kudumisha mazingira safi na salama.

 4. Hamasa ya Kujifunza Zaidi: Wanafunzi watahamasika kujifunza zaidi kuhusu masuala ya kisayansi na kuanza kuona jinsi sayansi inavyohusiana na maisha yao ya kila siku.

Kupitia masomo haya, wanafunzi wanajenga msingi wa maarifa ya kisayansi na wanakuwa na ufahamu wa jinsi sayansi inavyohusiana na ulimwengu wao.

Description

Somo la Sayansi katika Darasa la Tatu lina lengo la kutoa msingi wa maarifa ya kisayansi kwa wanafunzi katika kiwango cha shule ya msingi. Hapa kuna maelezo kuhusu somo hili:

Maudhui Muhimu:

 1. Mifumo ya Mwili wa Binadamu: Wanafunzi hujifunza kuhusu muundo na kazi za viungo vya mwili wa binadamu kama vile moyo, mapafu, ubongo, na mifupa.

 2. Mazingira na Ekolojia: Wanafunzi wanachunguza mazingira yao na jinsi viumbehai wanavyoishi katika mazingira tofauti kama vile misitu, mabwawa, na maeneo ya mijini.

 3. Nishati na Madini: Wanafunzi wanajifunza kuhusu vyanzo vya nishati kama vile jua na umeme, na jinsi madini yanavyotumika katika maisha ya kila siku.

 4. Mifumo ya Dunia: Wanafunzi wanapata ufahamu wa mifumo ya dunia kama vile mzunguko wa maji na mchakato wa hewa.

 5. Sayansi na Maisha ya Kila Siku: Wanafunzi wanajifunza jinsi sayansi inavyohusiana na maisha yao ya kila siku, kuanzia kwenye afya hadi kwenye mazao wanayokula.