Kiswahili

Masomo ya Kiswahili kwa Darasa la Tano
Last updated Jan. 19, 2023 Kiswahili
What i will learn?

Course Lessons
 Familia Yetu
 Hali ya Hewa
 Igizo
 Insha
 Kauli Zetu
 Kutambua Nafsi
 Maua
 Nahau
 Ngonjera
 Shughuli za Kila Siku
 Vitendawili
 Wanyama wa Porini
 Wanyama Wafugwao
 Barua Rasmi
14 Lessons
None Min
None Min
None Min
None Min
None Min
None Min
None Min
None Min
None Min
None Min
None Min
None Min
None Min
None Min

Course Requirements
+ View More
Course Description

Kwenye Kozi hii utapata kujifunza vitu kadha wa kadha kama:

  • Insha
  • Tabia njema
  • Barua na Uandishi wake
  • Utunzi wa Riwaya
  • Familia
  • Hali ya Hewa

free

Includes:
  • 14 lessons
  •  0Mins