Kiswahili

Masomo ya Kiswahili kwa Kidato cha Tano
Last updated Feb. 24, 2023 Kiswahili
What i will learn?

Course Lessons
 Barua Rasmi
1 Lessons
None Min

Course Requirements
+ View More
Course Description

Huu nimwendelezo wa mada za kiswahuli kidato cha tano ambapo utajifunza mada mbalimbali kama vile:

  • Sarufi
  • Mofimu
  • Matumizi ya lugha 

free

Includes:
  • 1 lessons
  •  0Mins